Hoppa till innehåll

Viktig information om din ansökan

1. Utbildningarna är sökbara under cirka en månad. Första ansökningsdag brukar infalla cirka tre månader innan utbildningsstart.

2. Bilagor ska som senast bifogas vid sista ansökningsdag.

3. När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun.

4. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

5. Yttrandeblanketten ska vara oss tillhanda senast två veckor efter sista ansökningsdatum för att vi ska kunna behandla din ansökan. Det är din kommuns ansvar att se till att blanketten är oss tillhanda inom rätt tid. (Hanteringen regleras i Skollagen 20kap, §21)

6. Ditt antagningsbesked kommer via e-post ungefär en månad innan kursstart.

7. Du har en vecka på dig att tacka ja/nej till erbjuden plats. Detta görs via ditt studerandekonto.

8. Du kan löpande följa statusen på din ansökan via ditt studerandekonto.