Hoppa till innehåll

Skogsskötsel 1

Naturbruk

Kvartsfart-semidistans, 100 poäng

Kursen passar dig som vill läsa vidare på högre utbildningar som kräver Skogsskötsel 1 för att vara behörig, eller dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom skogsbruk men vill stärka din kompetens.

Kursen tar upp skogens historia och biologi, samt de skogliga åtgärder som vanligtvis förekommer. Du får även lära om skogsbruksplaner, skogsvårdslag och certifiering, samt metoder för att mäta och klassa skog.

Kostnad: Utbildningskostnaden ska beviljas av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och eventuella arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du också själv
.
CSN: Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

För att du ska få all information om utbildningen är det viktigt att du även läser på vår hemsida: Skogsskötsel 1 - Naturbruksförvaltningen (vgregion.se)

Viktig information om din ansökan, betyg och behörighet hittar du på https://vgr.alvis.se/

 

Förkunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Ämnes-/kursplan

SKGSKO01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

SKGSKO01-1/4D

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

naturbruk.nu (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 4318231

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2024-11-04 - 2025-03-21, inga lov.