Hoppa till innehåll

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Naturbruk

Halvfart-distans, 500 poäng

Du som bor i Boråsregionen/Sjuhärad (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) och som är intresserad av denna utbildning med start 2021-11-01 ska göra en ansökan via https://www.brvux.se/utbildningar/

Vill du kunna utveckla din potential och kunskap för att skapa goda förutsättningar för att livnära dig på ditt odlande av grödor, där hänsyn till den biologiska mångfalden i och ovan jord är viktig? Då är Småskalig ekologisk grönsaksodling en utbildning som kommer att passa dig!

Under utbildningen kommer du att lära dig att planera och utföra viktiga moment inom odling av grönsaker, frukt och bär och följa grödorna från frö till färdig gröda. Du delges alla de viktiga faktorer som påverkar en grödas etablering och tillväxt - teoretiskt och genom praktiskt genomförande. Vi arbetar med jordbearbetning, näringstillförsel, bekämpning, bevattning, beskärning liksom alla moment från sådd till skörd, där även bedömning och lagring, samt förädling av grödorna berörs. Du ges även en god insikt i företagsekonomi och entreprenörskap för att kunna driva eget företag i branschen.

För att du ska få all information om utbildningen är det viktigt att du även läser på vår hemsida:
https://www.vgregion.se/f/naturbruk/vuxenutbildning/yrkesvux/smaskalig-ekologisk-gronsaksodling/

Viktig information om din ansökan, betyg och behörighet hittar du på https://vgr.alvis.se/

Förkunskapskrav

Du ska ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
 

Ämnes-/kursplan

SMÅEKGR-½D*

Anmälningskod

SMÅEKO-½D

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

naturbruk.nu (Länk till extern sida.)

Kurser

2 Kursstarter

 1. Kursstart 2849153

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2022-10-31 - 2023-10-13, inga lov.

 2. Kursstart 2849154

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2023-10-30 - 2024-10-11, inga lov.