Hoppa till innehåll

Strategisk Market gardening

Naturbruk

trekvartsfart - distans, 300 poäng

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad:
2021 års pris är 98 kr per studiepoäng, exkl moms 25%

Vill du få större skörd med minskad arbetsinsats genom att planera din produktion smartare? Vill du att odlandet ska bli ditt huvudsakliga arbete? Då kan utbildningen Strategisk Market Gardener vara något för dig!

Market Gardener djupdyker i de tekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier sedan slutet av 1900-talet har utvecklat. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser fler och fler detta som ett framtidsyrke! 

Strategisk Market Gardener är utformad för dig som har möjlighet att lägga 75 % av din tid på studier mellan oktober och mars. En tid då odlingssäsongen är lite lugnare och fokus mer kan läggas på det strategiska odlandet.

Utbildningen innehåller 3 kurser som fokuserar på hur en market gardener kan producera, både på friland och i enklare växthus, grönsaker mer effektivt. Vi fokuseras på hur denna strategi kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning – spetskompetenser som är nödvändiga för att starta och driva en hållbar småskalig verksamhet.

Utbildningen ges som en semi-distansutbildning i 75 % studietakt med återkommande fysiska platsträffar på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Dessa platsbundna träffar sker med cirka 5 veckors mellanrum fördelat under utbildningstiden, totalt 6 i antal.

Varje träff sker under 2 sammanhängande dagar då vi har möjlighet att förvandla teori till praktik på en grönsaksodling på skolan (Modellodlingen) eller genom arbetsdagar och studiebesök hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Detta kommer även varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.   
          
Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg, men observer att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder, resor, mat och boende i samband med utbildningen.

Förkunskapskrav

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt engelska eller motsvarande kunskap.

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

STRAMARUP-3/4D

Skolform

Uppdragsutbildning

Extern länk

vgregion.se/naturbruk (Länk till extern sida.)

Kurser

2 Kursstarter

 1. Kursstart 2752968

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  • Angereds Gård, Göteborg

  Beskrivning

  Studieperiod: 2022-10-10 - 2023-03-10.
  Lov v 51-52 2022.

 2. Kursstart 2752969

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  • Angereds Gård, Göteborg

  Beskrivning

  Studieperiod: 2023-10-09 - 2024-03-08.
  Lov v 52-1 2023/2024.