Hoppa till innehåll

Ekologisk grönsaksproducent

Naturbruk

Halvfart-distans, 500 poäng

Vill du lära dig grunderna inom Ekologisk grönsaksproducent?

I det här kurspaketet får du möjlighet att lära dig grunderna i trädgårdsodling med fokus på ekologisk fältmässig grönsaksodling. Du får även kunskaper om jordens förutsättningar, näringskunskap och jordbearbetning. Genom olika odlingssystem så får du kunskaper om ett större varierat sortiment grönsaker. Du lär dig om biologiskt växtskydd för att förebygga och göra insatser mot skadedjur och svampsjukdomar. I utbildningen ingår traktorkörning samt kunskap om aktuella redskap. Du får möjlighet att lära dig grunderna i att starta och driva ett företag inom den gröna näringen.

Under utbildningen:

I en vacker och grön miljö ligger Naturbruksskolan Sötåsen som i över tjugo år har bedrivit ekologisk KRAV-godkänd produktion. Trenden i samhället är att konsumtionen av grönsaker och vegetabilier ökar vilket gör att marknaden växer. För att möta den inhemska efterfrågan av grönsaker får du ta del av ett hållbart skoljordbruk med god kontakt med bransch och forskning. Du får kunskap om olika certifieringar.

I utbildningen finns det tillgång av traditionella redskap till moderna maskiner inom precisionsodling.

Du får möjlighet att följa ett helt odlingsår från frö till skörd samt skapa ekonomisk planering för en grönsaksproduktion.

Efter avslutad utbildning:

Som grönsaksproducent odlar du i större eller mindre skala. Du får förutsättningar som yrkesodlare att odla en mångfald av grödor som säkrar din inkomst. Få ekonomi på en mindre areal. En möjlighet finns att utveckla egen gårdsbutik och förädla och sälja dina grönsaker. Lär dig om nya alternativa säljkanaler och hur du marknadsför ditt företag. I ditt framtidsyrke får du jobba i en grön miljö som ökar ditt välbefinnande.

Förkunskapskrav

Du ska ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

EKGRPR-½D

Skolform

Gymnasial utbildning

Extern länk

naturbruk.nu (Länk till extern sida.)

Kurser

0 Kursstarter

  • Det finns inga kursstarter att ansöka till.