Hoppa till innehåll

Lantbruksmaskiner 1

Naturbruk

Halvfart-distans, 100 poäng

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad:
2021 års pris är 98 kr/poäng exkl. moms
Pris för 2022 ännu inte fastställt

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning.
Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas
oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att
läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval
av kurser för att komplettera din befintliga kompetens.
Blocken följer på varandra i ett rullande schema över
läsåren.

Är du intresserad av hela kurspaketet ska du söka
LANBRUUP-½D

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

För att du ska få all information om utbildningen är det viktigt att du även läser på vår hemsida:
Lantbruksmaskiner 1 - Naturbruksförvaltningen (vgregion.se)

Viktig information om din ansökan, betyg och behörighet hittar du på https://vgr.alvis.se/

Förkunskapskrav

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Ämnes-/kursplan

LAULAT01 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

LAULAT01UP-½D

Skolform

Uppdragsutbildning

Extern länk

naturbruk.nu (Länk till extern sida.)

2 Kursstarter

 1. Kursstart 2850982

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2022-03-14 - 2022-05-20, inga lov.

 2. Kursstart 2850983

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2023-03-20 - 2023-05-26 inga lov.