Hoppa till innehåll

Växtodling - specialisering

Naturbruk

Halvfart-distans, 100 poäng

Endast sökbar för:
Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Kostnad:
2021 års pris är 98 kr per studiepoäng,exkl moms 25%.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning.
Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas
oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att
läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval
av kurser för att komplettera din befintliga kompetens.
Blocken följer på varandra i ett rullande schema över
läsåren.

Kursen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens.

Är du intresserad av hela paketet ska du söka
LANBUP-½D

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.
Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.
 

Ämnes-/kursplan

VAOVAT00S (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

VAOVAT00SUP-½D

Skolform

Uppdragsutbildning

Extern länk

naturbruk.nu (Länk till extern sida.)

1 Kursstart

 1. Kursstart 2305056

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum

  Beskrivning

  Studieperiod 2021-08-02 - 2021-10-08, inga lov.