Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

GER UTBILDNINGEN RÄTT TILL STUDIEMEDEL FRÅN CSN?

Ja, kommunal vuxenutbildning är studiemedelsberättigad. För mer information om studiemedel, kontakta CSN. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT LÄGGA IN MINA BILAGOR?

Högst upp i ditt studerandekonto väljer du ”Mina sidor” och sedan "Uppladdade dokument". Här laddar du upp dina dokument och sparar som bilagor. Namnge dina dokument noga för att påvisa vad dokumentet innehåller för att underlätta granskningen.

HÄMTAR NI MITT GYMNASIEBETYG FRÅN ANTAGNING.SE?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan, alternativt ta en skärmdump från dina sidor på antagning.se. Var noga med att dina personuppgifter framgår tydligt. 

JAG ÄR RESERVPLACERAD, VAD HÄNDER NU?

En reservlista upprättas bland de behöriga sökande som inte beviljats plats. Om någon/några tackar nej till utbildningen så blir dessa platser tillgängliga. Du kan således se och följa din placering på reservlistan via ditt studerandekonto. 

KAN JAG BEKOSTA MIN UTBILDNING SJÄLV?

Nej. Det är endast möjligt om utbildningen ges i form av uppdragsutbildning, och då endast för företagare. F-skattsedel krävs.

KAN JAG KOMPLETTERA MED BILAGOR SENARE?

Ja, du kan komplettera med bilagor efter det att du har skickat in din ansökan. Din ansökan skall dock vara komplett vid sista ansökningsdatum. Vilket detta datum är framgår i kurskatalogen under respektive utbildning.

MÅSTE JAG LADDA UPP EN NY UPPSÄTTNING AV MINA BETYG/INTYG TILL VARJE SÖKT UTBILDNING?

Nej, det räcker med att ladda upp en uppsättning då vi använder ett och samma system, men dokumentet måste bifogas på nytt om det efterfrågas i den nya ansökningen.

MÅSTE JAG TACKA JA ELLER NEJ TILL MIN PLATS?

Ja, om du blir antagen till utbildning ska du tacka ja eller nej till din plats. Detta gör du via ditt studerandekonto. 

NÄR OCH HUR FÅR JAG REDA PÅ OM JAG ÄR ANTAGEN ELLER INTE?

Besked om antaging kommer ut via din studerandesida och via mejl ca tre veckor efter sista ansökningsdag. 

NÄR ÄR SISTA ANSÖKNINGSDAG OCH KOMPLETTERINGSDAG?

I kursskatalogen, under respektive utbildning, framgår det vilken som är sista ansökningsdag, denna dag är då även sista kompletteringsdatum för utbildningen. Ansökan ska vid angivet datum vara komplett. 

TAR NI EMOT ANSÖKAN VIA POST?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan. Vid problem med elektronisk ansökan så använd kontaktformuläret som du hittar längst ner på sidan på ditt studerandekonto efter att du har loggat in. Beskriv ditt ärende så återkommer vi med information.

VAD HÄNDER OM DE ÄR FLER BEHÖRIGA ÄN ANTAL PLATSER, VEM BLIR ANTAGEN?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att göras och en reservlista att tillämpas.

VAD HÄNDER OM MIN KOMPLETTERING KOMMER IN FÖR SENT?

Ansökan behandlas då i mån av plats.

VARFÖR MÅSTE JAG HA ETT GODKÄNNANDE FRÅN MIN HEMKOMMUN?

Huvudman för sökt utbildning är Västra Götalandsregionen, men kommunal vuxenutbildning kan endast bekostas av en kommun, inte en region. Alltså måste samtliga sökande till våra utbildningar lämna sin ansökan till vuxenutbildningen i sin hemkommun för att få ett yttrande. Hanteringen regleras i Skollagen 20 kap. § 21. 

ÄR DET MÖJLIGT ATT SÖKA TILL FLERA UTBILDNINGAR SAMTIDIGT?

Det finns ingen begränsning på hur många utbildningar du kan söka. Ångrar du en inskickad ansökan kan du via ditt studerandekonto lämna återbud till den gjorda ansökan.