Hoppa till innehåll

Naturbetesdrift

Naturbruk

Trekvartsfart - Skolförlagd, 600 poäng

Är du intresserad av betesdjur och vill du arbeta med landskapsvård i exempelvis tätortsnära miljöer? I utbildningen Naturbetesdrift ges du både teoretisk och praktisk kunskap i en unik kombination av djurskötsel och landskapsvård i naturbetesmark.

Det finns idag markområden kring våra städer och större tätorter som utgörs av mindre skiften och naturmarker som av odlingstekniska skäl växer igen. Det är ytor som kan tas tillvara inom lantbruket genom naturbete och även en möjlighet att öka lokal livsmedelsproduktion. Utbildningen Naturbetesdrift ger dig de grundkunskaper som krävs inom traditionell lantbrukssektor.  Du lär dig skötsel av olika betesdjur, primärt nöt och får, att producera grovfoder av rätt kvalitet för betesdjuren och naturbetesmarkernas bevarande. Du lär dig hantera för området nödvändiga maskiner och redskap. Utbildningen utgår från det stadsnära perspektivet och att ta tillvara betesdjurs förmåga att hålla kulturlandskap inbjudande och tillgängliga. Du ges även möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort och Röjsågskörkort.

För att du ska få all information om utbildningen är det viktigt att du även läser på vår hemsida: 
Naturbetesdrift - Naturbruksförvaltningen (vgregion.se)

Viktig information om din ansökan, betyg och behörighet hittar du på https://vgr.alvis.se/

Ämnes-/kursplan

BETDJU-3/4*

Anmälningskod

BETDJU-3/4S

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

2 Kursstarter

 1. Kursstart 3525996

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Studieperiod:
  2024-03-04 - 2024-12-06, inga lov

 2. Kursstart 3525997

  Kursstart
  Ansökan öppnar
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Studieperiod:
  2025-03-03 - 2025-12-05, inga lov